International Culture Promotion

INTERNATIONAL CULTURE PROMOTION

ENSCHEDE

ICP ontwikkelt activiteiten op het gebied van actieve en passieve kunstbeleving. Met name vinden deze plaats in Nederland en Duitsland, doch ook in bredere zin tracht het internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen.

Voor het opzetten en realiseren van zijn projecten maakt de stichting gebruik van professionele ondersteuning uit het veld en werkt nauw samen met bestaande instellingen en partners welke werkzaam zijn op cultureel gebied. Daarnaast begeleid en stimuleert ICP bestaande en/of aanstormende talenten op het gebied van kunst en cultuur in hun ontwikkeling en tracht deze een podium te bieden.

INTERNATIONAL CULTURE PROMOTION

Onze Missie

Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Het Streven

ICP ontwikkelt activiteiten op het gebied van actieve en passieve kunstbeleving. Met name vinden deze plaats in Nederland en Duitsland, doch ook in bredere zin tracht het internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen. Voor  het  opzetten  en  realiseren  van  zijn  projecten maakt de stichting gebruik  van  professionele  ondersteuning  uit  het  veld  en werkt nauw  samen  met  bestaande  instellingen en  partners  welke werkzaam  zijn op cultureel  gebied.

Daarnaast begeleid  en  stimuleert ICP bestaande en/of aanstormende  talenten  op  het  gebied  van  kunst  en  cultuur  in  hun  ontwikkeling en tracht deze een  podium  te  bieden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en heeft niemand in dienst. Alle projecten worden begeleid door in te huren professionele krachten , waarbij de inkomsten bepalend zijn over het al dan niet doorgaan van activiteiten.

Klik hier voor Vooruitblik | Beleidsplan

About ICP

CP-foundation was established in 2017 in the Netherlands. It’s main purpose is initiating and supporting cultural initiatives and promoting international cultural exchange on all levels. Culture-participation and education thereby often fulfill an essential role. In order to achieve the best results in all disciplines ICP works with qualified and experienced professionals guiding the project. In the short time of its existence ICP developed several musical events and venues in Germany and Holland and participated in projects in Italy, Croatia and New York.

Per 2-3-2017 is Stichting International Cultural Promotion een algemeen nut beogende instelling en tevens een culturele ANBI

Nummer Kamer van Koophandel: 68207964

RSIN-nummer:857344523

SBI-code: 94993

Post-/bezoekadres:
Oosterstraat 313/317, 7532SP Enschede

Doelstelling:
Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Middels kort-zowel-langlopende projecten tracht de stichting met haar activiteiten een brede doelgroep vanuit alle sociale klassen, leeftijd en etnische achtergrond aan te spreken en deze actief en passief van cultuur/kunst te laten genieten op een laagdrempelige wijze.

ANBI Format 650 Fondsenwerving Organiaties (pdf)

Uitgelichte projecten: